miércoles, 12 de noviembre de 2014

Vad ska de bli av Spanien? (3). Baskien: “En baskisk stat utan fattiga”


Den 123 km långa mänskliga kedjan mellan Pamplona (Iruñea) och Durango den 8 juni. Över 150.000 basker deltog i arbetet för en egen stat.
Vad ska de bli av Spanien? (3)

Baskien: “I Baskien har de objektiva faktorerna mognat för att skapa en baskisk modern stat med en avancerad demokrati”


Av Dick och Mirian Emanuelsson
Intervju [Video-audio] med TxuTxi Arriznabarreta, språkrör för Nätverket för Självständighet i Baskien:


http://vimeo.com/album/1885649/video/96026438
La lucha por la Independencia del Euskal Herria (País Vasco) from Dick & Mirian Emanuelsson on Vimeo.De är över 25 000 basker som med sång, instrument och dans promenerar i feststämning på Pamplonas gator. Det är Aberri Eguna, eller på svenska; den Baskiska Nationaldagen som firas den tredje söndagen i april varje år.
Flamman träffar TxuTxi Arriznabarreta som är språkrör för Nätverket för Självständighet som arrangerar festligheterna som efter ett kort möte i närheten av Pamplonas världsberömda tjurfäktningsarena fortsätter i Gamla Stan. Krogar och torg är fyllda av människor denna glada söndag.

Kanske det är baskerna mer än någon annan av Spaniens olika nationaliteter som bokstavligen har slagits för självständighet. Det baskiska nationalistpartiet PNV bildades redan 1895. Ur detta har flera olika strömningar uppstått och 1958 bildades Euskadi ta Askatasuna, på baskiska för “Baskerlandet och friheten”, mer känt som ETA.Medan PNV är ett center-högerparti som tidvis har regerat i det autonoma baskiska regeringen med stöd av socialisterna, och tidvis med stöd av Partido Popular, så har den brokiga baskiska patriotiska vänstern (Izquierda Arbertzale) sedan 2012 allt mer definierat och konsoliderat sig som en stark vänsterkraft. För varje fredsutspel som ETA har gjort, det senaste om att lägga ned och överlämna vapnen definitivt, har regeringen Rajoy svarat med fängslanden med hänvisning till antiterroristlagstiftningen. När Rajoy isolerar fler baskiska politiska fångar, går 130.000 basker ut på gatorna i Bilbao och kräver att Rajoy respekterar de universella rättigheterna, som till exempel rätten att sitta fängslad i närheten av sin familj. Bara sex av 492 politiska baskiska fångar återfinns i baskiska fängelser.

Det är på den sylvassa knivegg som den samlade vänstern ska verka, medveten om att varje ord måste vägas på guldvåg för att inte riskera att olagligförklaras som man gjort så många tidigare.

Hur ser då TxuTxi på framtiden?
– Aberri Eguna visar att baskerna vill ha självständighet. Vårt Nätverk är ett brett nätverk vid sidan av de politiska partierna och i det ingår alla de personer som vill arbeta för en baskisk stat i framtiden. Vi menar att självständigheten ska vara modern och progressiv enligt det 21:a seklet och ska motsvara det baskiska samhällets mångfald.

Han säger att ordet “demokrati” misshandlas hela tiden. Han anser att demokratiseringen av samhället ska vara ett permanent sökande. För i Baskien har de objektiva faktorerna mognat för att skapa en baskisk modern stat med en avancerad demokrati.

Kunskapen och kännedomen om Baskien är minimal och med den blir fördomarna stora. Bilden vi har pumpats med under de senaste 50 åren är bombattentat utförda av ETA. Den förkrossande majoriteten av medierna och det de publicerar generaliserar och manipulerar grovt den baskiska kampen för en egen stat, menar TxuTxi Arriznabarreta.

TxuTxi Arriznabarreta.

– Övergångsperioden med början 1976, efter att Franco hade dött 1975, formaliserades i en ny författning med påtvingade autonoma regioner. Det är som att tvingas att dricka kaffe kollektivt. Motståndet mot denna lag om autonoma regioner var stor i Katalonien, Baskien och delvis i Galicien och för eller senare visste vi att den skulle haverera, vilket vi nu ser med händelserna i Katalonien. Vad vi behöver nu är en revision och ett omarbetande av det som med åren har blivit ett plåstrande på ett misslyckat projekt.

Målet för Arriznabarreta är folkens rätt i Spanien att själva få bestämma om de vill vara kvar inom den spanska statsbildningen. Eller hitta andra former, som till exempel en egen stat.

– Det handlar inte om ett brytande med de olika spanska folken. Tvärtom. Jag tror att det finns tillräckligt utrymme för att vi ska fortsätta att samarbeta på alla nivåer. Men regeringen (Rajoy) i Madrid stänger i stället alla möjligheter för våra folk att bestämma. Det hände till exempel inte i Skottland, exemplariskt demokratiskt föredöme där bägge parter var överens om att om självständighetsalternativet hade vunnit, skulle bägge parter fortsätta att samarbeta i övergången till en skotskt suverän stat. Och det är det mest logiska.

Men i Spanien och Frankrike, säger TxuTxi, tänds en varningslampa och de skriker om att “vi befinner oss i det 21:a och inte i det 20:e seklet”!

– Men i det 20:e seklet hade vi 50 stater, nu har vi 200, rakt motsatt riktning vad de predikar! När stormakterna har intresse av att skapa nya stater för sitt eget intresse, sätter de in allt de har, kontrar självständighetsledaren.
Se videon från 9 november, 2014 hur 10 000 basker i Donostia (San Sebastian) upprättar en gigantisk mosaik med kravet på en egen suverän baskisk stat.


I kampen mot Francodiktaturen var det ingen som gjorde skillnad i Baskien om antifascisten var född i Baskien eller inte. Den gemensamma kampen var riktad mot diktaturen. TxuTxi menar att arbetet i skapandet av en baskisk stat måste ha samma bredd.
– Nätverket vill dra in också de som inte tillhör den baskiska vänstern. För så skapar vi en pluralism. Men också de som har invandrat till Baskien, i dag ungefär halva befolkningen, ska vara delaktig i bygget av den nya staten, det är en demokratisk och progressiv ståndpunkt som vi förfäktar. Många av dagens ledare i den baskiska vänstern har spanska efternamn. Det är denna breda massiva rörelse som ska skapa det sociala trycket mot makten. I Katalonien har man lyckats med det.

Hur ser Nätverket på de steg och beslut som ETA har tagit; eldupphör år 2010 och beslut att upphöra med den väpnade kampen och överlämna vapnen till en internationell kommission, undrar jag.
– Många sammanfattar den politiska konflikten i Baskien med de 56 åren av väpnad kamp som ETA har existerat. Men så är det inte. Den väpnade kampen är en konsekvens av den politiska konflikten. Vi har vårt ursprung sedan 1000 år, från kungadömet Navarra, ett av de viktigaste riken i Europa med eget territorium och eget språk. Sedan 1512, då Baskien försvann som statsbildning, har kampen pågått för att återerövra denna status (från tiden innan 1512). Under denna tid har det utkämpats både krig och revolutioner fram till det 20:e seklet, bland annat bildandet av den spanska republiken och den efterföljande kontrarevolutionen och inbördeskriget.

Aberri Eguna, eller på svenska; den Baskiska Nationaldagen


Under Francos nära 40 år vid makten “förspanskades” hela samhällslivet trots att diktatorn själv var galicier. Men det första han gjorde var att upphäva den federala status och autonomi som Republiken hade tilldelat Galicien.
Det baskiska språket förpassades och förbjöds i skolorna, parallellt med en fruktansvärd repression som hade som mål att förtrycka och skrämma folket till passivitet och tystnad. Det är med den bakgrunden som ETA bildades och inleder den väpnade kampen mot diktaturen. Den så kallade “övergången” till demokrati (La Transicion) gav heller inte vad baskerna hade kämpat för, säger Arriznabarreta.

– ETA har tagit beslutet att ensidigt lägga ner den väpnade kampen och är beredda att lämna över sina vapen. Vad som har uppstått är ett nytt scenario, inte så att orsakerna till den väpnade kampen har upphört utan att möjligheterna till att övervinna den väpnade konfrontationen har infunnit sig. Vad som är viktigt är att sätta sig ner och diskutera orsakerna till den väpnade konflikten.

Representantes för ETA överlämnar ett axplock av sin vapenarsenal till representanter
från den Internationella Övervakningskommissionen i början av 2014. I kommissionen ingår
internationella personligheter. Men Rajoy vägrar att ens sätta sig vid förhandlingsbordet.


Om tio år, hur ser kampen för självständighet ut, vad har hänt under dessa år?
– Jag tror att det under de närmaste åren kommer att hända saker. Det baskiska samhället kräver att man hittar en lösning på orsakerna till den väpnade konflikten. Från den spanska statens sida kommer det säkert att läggas fram andra förslag till “federala” lösningar och en speciell behandling för Katalonien och Baskien.
– Men de kommer att komma sent. Och de är dumdristiga. De är fast i sin gamla imperialistiska roll med ett högmod som ser ner på alla andra. De är militaristiska med sabeln i sin hand och om de tar ut stridsvagnarna på gatorna, då är jag övertygad om att vi är nära självständigheten. Humor och optimism, är något som du inte får förlora, säger TxuTxi Arriznabarreta och skrattar hjärtligt.

Mänsklig kedja på 125 km

– Res till Baskien men gör det utan fördomar. Ta del av vad folk tycker och säger, inte vad massmedia hävdar för den har i alla år bara publicerat stereotypa versioner om verkligheten i Baskien. Utanför Baskien beskriver de oss som krigiska men vi är ett folk som är för freden, säger en nästan luttrad Arriznabarreta.
– Jag känner mig inte som en nationalist, jag känner mig som en del av en nation, men inte som den klassiska nationalisten. Jag känner mig istället som självständighetskämpe, ett socialt projekt för folket, rättvisa och för framtiden.Några veckor efter intervjun med TxuTxi Arriznabarreta, bildades en 125 kilometer lång mänsklig kedja i Baskien, från Iruñea (Pamplona) till Durango. Kravet var baskernas rätt att få bestämma över sin framtid. Mer än 150.000 basker utgjorde kedjan som organiserades av rörelsen “Det ligger i våra händer”. På vissa platser stod baskerna i dubbla led på grund av det stora antalet som deltog.

martes, 11 de noviembre de 2014

[Video] ¿Qué será de España (3-4)? País Vasco: “Un Estado Vasco sin pobres”


La cadena humana de 123 kilometros constituida por más de 150 000 personas
el 8 de junio 2014 para reforzar el trabajo por la independencia vasca.

 

Entrevista a TxuTxi Arriznabarreta, vocero de la Red Independista:

“Un País Vasco sin pobres”

Por Dick & Mirian Emanuelsson

Video:
 

Audio:


IRUÑEA (PAMPLONA) / Son más de 25.000 vascos que con canto, instrumentos y baile avanzan en las calles de Iruñea, o Pamplona como dicen los españoles, la capital de la Comunidad Foral de Navarra.

Celebran el Aberri Eguna, o en castellano el Día de la Patria vasca. Fue creado 1932 por el Partido Nacionalista Vasco, PNV pero que poco a poco se ha vuelto un día mucho más amplio en donde la Izquierda Aberztale, la izquierda patriótica vasca, juega un papel discreto pero importante.

Después unos breves discursos en el centro, las festividades continúan en la Ciudad Antigua de Pamplona donde las tabernas ese domingo están llenas de gente.


La fiesta de Aberri Eguna, o en castellano el Día de la Patria vasca en Iruñea o Pamplona.
 

Nunca es justo de comparar las diferentes nacionalidades del Estado español, pero sin duda los vascos han estado en una pelea constante y dura que incluso ha tenido su factor político-armado durante los últimos 50 años. El PNV fue creado tan temprano como en 1895 pero de ahí han salido varias corrientes. En 1958 se fundo Euskadi ta Askatasuna, en español “Por el País Vasco y la Libertad”, más conocido como ETA.

Mientras PNV es un partido de centro-derecha con una base social relativamente amplia con arraigos en una burguesía nacionalista, un PNV que ha gobernado en el Parlamento de la Comunidad Autónoma vasca con respaldo tanto del PSOE como el PP, pues la diversificada izquierda vasca ha crecido considerablemente desde el 2012 y se ha consolidado como una fuerza de la izquierda vasca.


 
 
La política de venganza de Madrid
Pero por cada iniciativa y propuesta de paz que ha hecho la ETA al gobierno de Madrid, la administración de Rajoy ha respondido soberbiamente con encarcelamientos, aplicando la legislación antiterrorista. Cuando Rajoy aísla o envía a Andalucía presos políticos vascos, 130.000 compatriotas suyos salen a las calles de Bilbao para exigir que Rajoy respete los derechos universales de los presos y cese la dispersión de los 492 presos políticos de los cuales solo seis se encuentran en cárceles vascas.

Es en esa gran nitidez a filo de navaja como la izquierda en general tiene que actuar, consciente que cada palabra puede ser el pretexto para Madrid para ilegalizar y neutralizar a la oposición política vasca.

Al otro día de la celebración de la Aberri Eguna entrevistamos a TxuTxi Arriznabarreta. Es vocero de la Red Independista que convocó el evento este año 2014 en Iruñea. ¿Cómo ve el futuro para la tarea de crear esa amplia red para la independencia del País Vasco y que carácter tendrá ese estado?

– Aberri Eguna fue uno de los más potentes de los últimos años y muestra que los vascos quieren crear su propio futuro pero en libertad. En ese sentido la Aberri Eguna es el termómetro del movimiento independista vasco y pensamos que este año el termómetro ha dado muy buenos resultados. Estamos viviendo en tiempos muy importantes en Euskal Herria. Faltaba una Aberri Eguna de la altura de los tiempos y estuvo a la altura de los tiempos, dice y se ríe de satisfacción.


TxuTxi Arriznabarreta, vocero de la Red Independista.
 
Conocimiento mínimo del País Vasco
La Red Independista es una red al lado de los partidos políticos vascos. Toda persona que quiere trabajar para un estado vasco en el futuro puede integrarla. TxuTxi sostiene que la independencia será moderna y progresista según el Siglo XXI y responder a la variedad de la sociedad vasca.

Dice que la palabra “democracia” constantemente es maltratada, que la democracia de la sociedad es una búsqueda permanente. Por que en el País Vasco los factores objetivos se han madurado para crear un estado vasco moderno con una democracia avanzada.

La inmensa mayoría de los pueblos afuera de las fronteras del estado español, pero también adentro el estado, tiene un conocimiento del País Vasco que es mínimo. Y con la ignorancia crecen los prejuicios. La imagen de la cual hemos sido bombardeados en los últimos 50 años es la de la ETA y atentados de carrobombas. La misma descomunal mayoría de los medios de comunicación y sus publicaciones sobre el País Vasco generaliza y manipula la lucha vasca por un estado independiente, dice TxuTxi Arriznabarreta.

La estrategia de la Transición
– La Magna Carta en su momento de transición (1978, y después de la muerte de Franco en noviembre de 1975) ha puesto por un estado de autonomías. Fue una especie de autonomías obligatorias para todo el mundo a regiones del estado español que no tenían una voluntad autonómica. Pero los obligaba con un planteamiento “Café para todos”, para de alguna forma marcar con el mismo rasero a todo el mundo. Hay algunas regiones que les da más autonomía que otras como Cataluña y el País Vasco. Incluso País Vasco se divide territorialmente en dos por estrategia política; por un lado las tres provincias en el País Vasco Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y por el otro lado la Comunidad Foral de Navarra. Con eso se pretende cortar, pensaban, de raíz toda pretensión independista sobre todo en Cataluña, Euskal Herria y en Galicia.

– La Transición, como era lógica, ha sido un fracaso, sobre todo en las tres regiones mencionadas. Estamos en esa crisis de transición y lo que se requiere es una revisión de un nuevo planteamiento. En el País Vasco y Cataluña hay una fuerza muy importante en donde una gran parte de la población esta planteando que hay que ir a otro estatus político. Pero no vale el estatus anterior con ciertos parches. El nuevo estatus que se plantea es estados independientes dentro de Europa, de ser de alguna forma en el mundo. Eso no es una ruptura con los pueblos de España. Es al revés. Y pienso que el espacio de la Península Ibérica tiene intereses geopolíticos y económicos con los que hay que seguir colaborando. Pero estamos en una situación en donde el estado español cierra totalmente todo tipo de reconocimiento a decidir. Eso no pasó en el caso de Escocia donde Reino Unido, con una plática ejemplar, decía que “Escocia decidía” y se aceptaba las reglas del juego.


 
De 50 a 200 estados en el mundo
Dice que hay un chauvinismo y centralismo impresionante, no solo del estado español sino también del estado francés y se ríe cuando dice que “se aprenden todas las alarmas rojas cuando se hablan de nuevos estados”.

– Dicen que “eso es del Siglo XVIIII, es que ir por atrás”. Pero resulta a lo largo del Siglo XX hemos pasado por 50 estados al principio del siglo a 200 a finales del siglo y 70 estados después de la segunda guerra mundial. Esta sucediendo todo lo contrario lo que predican. Los grandes estados e imperios sí apoyan la creación de nuevos estados cuando les interesan, cuando van bien por sus bienes intereses propios. Pero hay una oportunidad para hacer algo nuevo.

La diversidad nacional
TxuTxi subraya que el País Vasco es un estado con más diversidad que cualquier estado europeo, quizás con excepción de Luxemburgo, que por cierto es un estado especial para todos los ´ricachones´ europeos que se escapan de las autoridades de impuesto en sus países. El tenista sueco Björn Borg era uno de ellos.

Pero en el País Vasco, la inmigración española de mano de obra trabajadora barata desde la década de los 50 era muy grande, por lo cual se calcula que la mitad de la población vasca en realidad es española o que tiene sus raíces de otras regiones del estado español. Otra cosa es que los que nacieron de padres inmigrantes españoles se sienten como vascos. Muchos de dirigentes populares, de la Izquierda Abertzale o de la misma ETA tienen descendencia española.

“Un País Vasco sin pobres”
En la lucha contra la dictadura de Franco, nadie se hacía diferencia si era vasco o español. Era toda una lucha en común. TxuTxi se refiere que en el trabajo de la creación de un estado vasco, debería haber la misma amplitud.


Un obrero del ayuntamiento de Bilbao.
 
– El estado español o el francés jamás han respetado esa diversidad del futuro. Nosotros necesitamos construir ese estado vasco sobre esa diversidad. En esa diversidad esta el identitario que es muy plural. Hay personas de muchos lugares del mundo, e incluso personas nacidas aquí se sienten solamente y únicamente vascas, otras vascas españolas o francesas y luego la enorme lista de países representados en personas.

Ese futuro vasco, hay que construirlo desde esa pluralidad identitaria, consigues la cultura y lingüística y luego, por supuesto, la otra forma de respetar la diversidad esta el plano económico y social. Por que esa diversidad y los elementos sociales y políticos están totalmente relacionados. Entonces será un futuro para todas y todos. El País Vasco, con la capacidad de generación de riqueza que tiene en este momento, con los planteamientos así, sería un País Vasco sin pobres. Eso tenemos en nuestras manos. De crear un País Vasco sin pobres debe ser un objetivo.

En la Red Independista hay personas que al mismo tiempo son miembros del partido PNV aunque, como dice TxuTxi, la dirección tiene una posición ambigua en relación a la Red, debido por las presiones de los sectores del poder económico en el País Vasco. No es la primera vez que se expresa esa ambigüedad lo que ha llevado el PNV de apoyarse en otras épocas al Partido Popular y en otras al Partido Socialista español en vez de buscar la alianza con la Izquierda Abertzale. La filosofía de la oligarquía vasca es “mejor que mandan en Madrid”, creyendo que el mercado se hace mejor desde allá. Pero la red, dice TxuTxi, no se involucra en los debates internos de los partidos.

ETA es consecuencia del conflicto político
¿Qué lectura hace TxuTxi y la Red Independista sobre los pasos que ha tomado la organización política-militar vasca ETA de declarar un cese al fuego indefinido y al mismo tiempo, ante la Comisión Internacional de Verificación, de entregar una parte de sus armamentos a la comisión?

– Aquí estamos en un conflicto político largo. ETA lleva 50 años (del 1958) actuando. Algunos resumen el conflicto vasco de 50 años de lucha armada de ETA. ¡Eso no es así! La lucha armada es una consecuencia del conflicto político. Venimos de un estado vasco de mil años, que es el Reino de Navarra. En su momento fue uno de los reinos muy importantes adentro de Europa y fue un estado de su tiempo. Los estatus de su tiempo era el estatus máximo. Tenía una territorial amplia con la euskera como lengua. Con los reinos de Castilla y de los otros reinos de la Península comienza a destruir el reino de Navarra en forma violenta mediante las guerras. En 1512 acaba por desaparecer el estado vasco, cuenta TxuTxi.

Desde ese momento, agrega, hay una lucha política permanente de recuperar ese estatus borrado por las guerras que ya convertido en el nuevo estatus que es el Estado. De eso viene en diferentes épocas otras guerras, revoluciones, guerras carlistas, y así llegamos al Siglo XX.

– En el franquismo hay una política totalmente enmudecida. Impone otra lengua. Se prohíbe el euskera. Pero también hay un brutal trabajo de “españolización” de la población y luego una represión fuertísima para meter miedo adentro lo que era la guerra. En esa situación surge la lucha armada de la ETA como respuesta al estado.

Intergantes de la ETA entregan armas y explosivos a representantes de la Comisión de Verificación
Internacional para facilitar y estimular el proceso de paz iniciado unilateralmente por la organización
política-militar. Pero Madrid cierra todas las puertas.


 
“Superación de la confrontación de la lucha armada”
Dice el líder independista que la “Transición” (después la muerte de Franco) tampoco respondió a los deseos y las ilusiones del País Vasco. Por lo tanto, esa lucha armada siguió actuando.

– A partir de ahí, podemos tener análisis políticos, por que una cosa son los análisis morales y otra cosa son los análisis políticos. Hay opiniones muy diversas, un abanico amplio del papel de la lucha armada de la ETA en el proceso. Habrá análisis que gracias a lucha armada se han mantenido y haber frenado el proceso de integración del País Vasco en España y en Francia. Se han mantenido viva el planteamiento de la llama del independentismo vasco. Por el otro lado habrá otros sectores dicen que se ha retrasado en el tiempo el desarrollo un independentismo más fuerte, que ha sido negativo con la estrategia independista.

– Nosotros como Red no vamos a entrar en esos análisis particulares. La realidad, hasta estos momentos, es que se dan unas condiciones nuevas para pasar a otro escenario. ETA hace una reflexión y unilateralmente deja la lucha armada. Después de eso esta el proceso del desarme. Pero el estado lo esta boicoteando por que no quiere que desaparezca formalmente ETA, aunque dice lo contrario, por que sigue valiendo la existencia de la ETA para de alguna forma legitimar su razón en los temas claves de democracia. Estamos en ese punto de la superación de la confrontación de la lucha armada, no de los temas del conflicto político por que siguen ahí.

Cadena humana de 123 Km.
Como en Cataluña, los vascos hicieron una cadena humana inmensa de más de 123 kilómetros, desde Iruñea (Pamplona) hasta Durango, cerca de la costa atlántica. La exigencia es la misma como la de los catalanes y gallegos; el derecho a decidir sobre el futuro.

Más de 150.000 vascos hicieron una cadena humana que fue organizada por el movimiento Gure Esku Dago (“Está en nuestras manos”). En su mensaje final, los organizadores remarcaron que “a este pueblo le ha llegado el momento de escribir las palabras ‘futuro’, ‘juntos’ y ‘decidir’.”

 
 
En dentro de diez años, ¿qué habrá pasado con la lucha independista?
– Yo creo que en los próximos años, por mucho que el estado español se cierre en el tema de paz, la normalización y la superación del conflicto armado va a tener que dar pasos por que la sociedad no va a permitir (que el estado siga negando dar pasos).

– Yo creo que habrá otro tipo de ofertas como federalistas, un trato especial a Cataluña y el País Vasco, no van a tener más remedios. Pero va a llegar tarde. Si Cataluña llega a hacer una oferta federalista hace dos años, hubiera posiblemente llegaran en tiempo. Arturo Mas, (el presidente del gobierno autónoma de Cataluña, la Generalidad) ni su partido o ciertos sectores económicos no hubieran hecho lo que han hecho. Van a llegar por que son muy torpes. Son esclavos de su pasado imperialista con lo cual le da en la política siempre una prepotencia, un desprecio a los demás, una mano militarista y siempre están con la sable en la mano. Y hoy en día cuando yo suelo decir (la gente) “si vamos a esto con la Cataluña y planteemos un referendo, ¡coño, nos sacan los tanques”!

– Pero si veo los tanques por las calles de Bilbao, Donostia (San Sebastian) o Iruñea estamos a la víspera de la Independencia. Mueven la sable pero saben que hoy no pueden dar un golpe en Europa. Por eso soy optimista, y lo he sido toda mi vida de casi 60 años por que el optimismo y el humor no los puedes perder. Es gasolina para seguir luchando. ¡El pulso esta en decidir!