miércoles, 12 de noviembre de 2014

Vad ska de bli av Spanien? (3). Baskien: “En baskisk stat utan fattiga”


Den 123 km långa mänskliga kedjan mellan Pamplona (Iruñea) och Durango den 8 juni. Över 150.000 basker deltog i arbetet för en egen stat.
Vad ska de bli av Spanien? (3)

Baskien: “I Baskien har de objektiva faktorerna mognat för att skapa en baskisk modern stat med en avancerad demokrati”


Av Dick och Mirian Emanuelsson
Intervju [Video-audio] med TxuTxi Arriznabarreta, språkrör för Nätverket för Självständighet i Baskien:


http://vimeo.com/album/1885649/video/96026438
La lucha por la Independencia del Euskal Herria (País Vasco) from Dick & Mirian Emanuelsson on Vimeo.De är över 25 000 basker som med sång, instrument och dans promenerar i feststämning på Pamplonas gator. Det är Aberri Eguna, eller på svenska; den Baskiska Nationaldagen som firas den tredje söndagen i april varje år.
Flamman träffar TxuTxi Arriznabarreta som är språkrör för Nätverket för Självständighet som arrangerar festligheterna som efter ett kort möte i närheten av Pamplonas världsberömda tjurfäktningsarena fortsätter i Gamla Stan. Krogar och torg är fyllda av människor denna glada söndag.

Kanske det är baskerna mer än någon annan av Spaniens olika nationaliteter som bokstavligen har slagits för självständighet. Det baskiska nationalistpartiet PNV bildades redan 1895. Ur detta har flera olika strömningar uppstått och 1958 bildades Euskadi ta Askatasuna, på baskiska för “Baskerlandet och friheten”, mer känt som ETA.Medan PNV är ett center-högerparti som tidvis har regerat i det autonoma baskiska regeringen med stöd av socialisterna, och tidvis med stöd av Partido Popular, så har den brokiga baskiska patriotiska vänstern (Izquierda Arbertzale) sedan 2012 allt mer definierat och konsoliderat sig som en stark vänsterkraft. För varje fredsutspel som ETA har gjort, det senaste om att lägga ned och överlämna vapnen definitivt, har regeringen Rajoy svarat med fängslanden med hänvisning till antiterroristlagstiftningen. När Rajoy isolerar fler baskiska politiska fångar, går 130.000 basker ut på gatorna i Bilbao och kräver att Rajoy respekterar de universella rättigheterna, som till exempel rätten att sitta fängslad i närheten av sin familj. Bara sex av 492 politiska baskiska fångar återfinns i baskiska fängelser.

Det är på den sylvassa knivegg som den samlade vänstern ska verka, medveten om att varje ord måste vägas på guldvåg för att inte riskera att olagligförklaras som man gjort så många tidigare.

Hur ser då TxuTxi på framtiden?
– Aberri Eguna visar att baskerna vill ha självständighet. Vårt Nätverk är ett brett nätverk vid sidan av de politiska partierna och i det ingår alla de personer som vill arbeta för en baskisk stat i framtiden. Vi menar att självständigheten ska vara modern och progressiv enligt det 21:a seklet och ska motsvara det baskiska samhällets mångfald.

Han säger att ordet “demokrati” misshandlas hela tiden. Han anser att demokratiseringen av samhället ska vara ett permanent sökande. För i Baskien har de objektiva faktorerna mognat för att skapa en baskisk modern stat med en avancerad demokrati.

Kunskapen och kännedomen om Baskien är minimal och med den blir fördomarna stora. Bilden vi har pumpats med under de senaste 50 åren är bombattentat utförda av ETA. Den förkrossande majoriteten av medierna och det de publicerar generaliserar och manipulerar grovt den baskiska kampen för en egen stat, menar TxuTxi Arriznabarreta.

TxuTxi Arriznabarreta.

– Övergångsperioden med början 1976, efter att Franco hade dött 1975, formaliserades i en ny författning med påtvingade autonoma regioner. Det är som att tvingas att dricka kaffe kollektivt. Motståndet mot denna lag om autonoma regioner var stor i Katalonien, Baskien och delvis i Galicien och för eller senare visste vi att den skulle haverera, vilket vi nu ser med händelserna i Katalonien. Vad vi behöver nu är en revision och ett omarbetande av det som med åren har blivit ett plåstrande på ett misslyckat projekt.

Målet för Arriznabarreta är folkens rätt i Spanien att själva få bestämma om de vill vara kvar inom den spanska statsbildningen. Eller hitta andra former, som till exempel en egen stat.

– Det handlar inte om ett brytande med de olika spanska folken. Tvärtom. Jag tror att det finns tillräckligt utrymme för att vi ska fortsätta att samarbeta på alla nivåer. Men regeringen (Rajoy) i Madrid stänger i stället alla möjligheter för våra folk att bestämma. Det hände till exempel inte i Skottland, exemplariskt demokratiskt föredöme där bägge parter var överens om att om självständighetsalternativet hade vunnit, skulle bägge parter fortsätta att samarbeta i övergången till en skotskt suverän stat. Och det är det mest logiska.

Men i Spanien och Frankrike, säger TxuTxi, tänds en varningslampa och de skriker om att “vi befinner oss i det 21:a och inte i det 20:e seklet”!

– Men i det 20:e seklet hade vi 50 stater, nu har vi 200, rakt motsatt riktning vad de predikar! När stormakterna har intresse av att skapa nya stater för sitt eget intresse, sätter de in allt de har, kontrar självständighetsledaren.
Se videon från 9 november, 2014 hur 10 000 basker i Donostia (San Sebastian) upprättar en gigantisk mosaik med kravet på en egen suverän baskisk stat.


I kampen mot Francodiktaturen var det ingen som gjorde skillnad i Baskien om antifascisten var född i Baskien eller inte. Den gemensamma kampen var riktad mot diktaturen. TxuTxi menar att arbetet i skapandet av en baskisk stat måste ha samma bredd.
– Nätverket vill dra in också de som inte tillhör den baskiska vänstern. För så skapar vi en pluralism. Men också de som har invandrat till Baskien, i dag ungefär halva befolkningen, ska vara delaktig i bygget av den nya staten, det är en demokratisk och progressiv ståndpunkt som vi förfäktar. Många av dagens ledare i den baskiska vänstern har spanska efternamn. Det är denna breda massiva rörelse som ska skapa det sociala trycket mot makten. I Katalonien har man lyckats med det.

Hur ser Nätverket på de steg och beslut som ETA har tagit; eldupphör år 2010 och beslut att upphöra med den väpnade kampen och överlämna vapnen till en internationell kommission, undrar jag.
– Många sammanfattar den politiska konflikten i Baskien med de 56 åren av väpnad kamp som ETA har existerat. Men så är det inte. Den väpnade kampen är en konsekvens av den politiska konflikten. Vi har vårt ursprung sedan 1000 år, från kungadömet Navarra, ett av de viktigaste riken i Europa med eget territorium och eget språk. Sedan 1512, då Baskien försvann som statsbildning, har kampen pågått för att återerövra denna status (från tiden innan 1512). Under denna tid har det utkämpats både krig och revolutioner fram till det 20:e seklet, bland annat bildandet av den spanska republiken och den efterföljande kontrarevolutionen och inbördeskriget.

Aberri Eguna, eller på svenska; den Baskiska Nationaldagen


Under Francos nära 40 år vid makten “förspanskades” hela samhällslivet trots att diktatorn själv var galicier. Men det första han gjorde var att upphäva den federala status och autonomi som Republiken hade tilldelat Galicien.
Det baskiska språket förpassades och förbjöds i skolorna, parallellt med en fruktansvärd repression som hade som mål att förtrycka och skrämma folket till passivitet och tystnad. Det är med den bakgrunden som ETA bildades och inleder den väpnade kampen mot diktaturen. Den så kallade “övergången” till demokrati (La Transicion) gav heller inte vad baskerna hade kämpat för, säger Arriznabarreta.

– ETA har tagit beslutet att ensidigt lägga ner den väpnade kampen och är beredda att lämna över sina vapen. Vad som har uppstått är ett nytt scenario, inte så att orsakerna till den väpnade kampen har upphört utan att möjligheterna till att övervinna den väpnade konfrontationen har infunnit sig. Vad som är viktigt är att sätta sig ner och diskutera orsakerna till den väpnade konflikten.

Representantes för ETA överlämnar ett axplock av sin vapenarsenal till representanter
från den Internationella Övervakningskommissionen i början av 2014. I kommissionen ingår
internationella personligheter. Men Rajoy vägrar att ens sätta sig vid förhandlingsbordet.


Om tio år, hur ser kampen för självständighet ut, vad har hänt under dessa år?
– Jag tror att det under de närmaste åren kommer att hända saker. Det baskiska samhället kräver att man hittar en lösning på orsakerna till den väpnade konflikten. Från den spanska statens sida kommer det säkert att läggas fram andra förslag till “federala” lösningar och en speciell behandling för Katalonien och Baskien.
– Men de kommer att komma sent. Och de är dumdristiga. De är fast i sin gamla imperialistiska roll med ett högmod som ser ner på alla andra. De är militaristiska med sabeln i sin hand och om de tar ut stridsvagnarna på gatorna, då är jag övertygad om att vi är nära självständigheten. Humor och optimism, är något som du inte får förlora, säger TxuTxi Arriznabarreta och skrattar hjärtligt.

Mänsklig kedja på 125 km

– Res till Baskien men gör det utan fördomar. Ta del av vad folk tycker och säger, inte vad massmedia hävdar för den har i alla år bara publicerat stereotypa versioner om verkligheten i Baskien. Utanför Baskien beskriver de oss som krigiska men vi är ett folk som är för freden, säger en nästan luttrad Arriznabarreta.
– Jag känner mig inte som en nationalist, jag känner mig som en del av en nation, men inte som den klassiska nationalisten. Jag känner mig istället som självständighetskämpe, ett socialt projekt för folket, rättvisa och för framtiden.Några veckor efter intervjun med TxuTxi Arriznabarreta, bildades en 125 kilometer lång mänsklig kedja i Baskien, från Iruñea (Pamplona) till Durango. Kravet var baskernas rätt att få bestämma över sin framtid. Mer än 150.000 basker utgjorde kedjan som organiserades av rörelsen “Det ligger i våra händer”. På vissa platser stod baskerna i dubbla led på grund av det stora antalet som deltog.

martes, 11 de noviembre de 2014

[Video] ¿Qué será de España (3-4)? País Vasco: “Un Estado Vasco sin pobres”


La cadena humana de 123 kilometros constituida por más de 150 000 personas
el 8 de junio 2014 para reforzar el trabajo por la independencia vasca.

 

Entrevista a TxuTxi Arriznabarreta, vocero de la Red Independista:

“Un País Vasco sin pobres”

Por Dick & Mirian Emanuelsson

Video:
 

Audio:


IRUÑEA (PAMPLONA) / Son más de 25.000 vascos que con canto, instrumentos y baile avanzan en las calles de Iruñea, o Pamplona como dicen los españoles, la capital de la Comunidad Foral de Navarra.

Celebran el Aberri Eguna, o en castellano el Día de la Patria vasca. Fue creado 1932 por el Partido Nacionalista Vasco, PNV pero que poco a poco se ha vuelto un día mucho más amplio en donde la Izquierda Aberztale, la izquierda patriótica vasca, juega un papel discreto pero importante.

Después unos breves discursos en el centro, las festividades continúan en la Ciudad Antigua de Pamplona donde las tabernas ese domingo están llenas de gente.


La fiesta de Aberri Eguna, o en castellano el Día de la Patria vasca en Iruñea o Pamplona.
 

Nunca es justo de comparar las diferentes nacionalidades del Estado español, pero sin duda los vascos han estado en una pelea constante y dura que incluso ha tenido su factor político-armado durante los últimos 50 años. El PNV fue creado tan temprano como en 1895 pero de ahí han salido varias corrientes. En 1958 se fundo Euskadi ta Askatasuna, en español “Por el País Vasco y la Libertad”, más conocido como ETA.

Mientras PNV es un partido de centro-derecha con una base social relativamente amplia con arraigos en una burguesía nacionalista, un PNV que ha gobernado en el Parlamento de la Comunidad Autónoma vasca con respaldo tanto del PSOE como el PP, pues la diversificada izquierda vasca ha crecido considerablemente desde el 2012 y se ha consolidado como una fuerza de la izquierda vasca.


 
 
La política de venganza de Madrid
Pero por cada iniciativa y propuesta de paz que ha hecho la ETA al gobierno de Madrid, la administración de Rajoy ha respondido soberbiamente con encarcelamientos, aplicando la legislación antiterrorista. Cuando Rajoy aísla o envía a Andalucía presos políticos vascos, 130.000 compatriotas suyos salen a las calles de Bilbao para exigir que Rajoy respete los derechos universales de los presos y cese la dispersión de los 492 presos políticos de los cuales solo seis se encuentran en cárceles vascas.

Es en esa gran nitidez a filo de navaja como la izquierda en general tiene que actuar, consciente que cada palabra puede ser el pretexto para Madrid para ilegalizar y neutralizar a la oposición política vasca.

Al otro día de la celebración de la Aberri Eguna entrevistamos a TxuTxi Arriznabarreta. Es vocero de la Red Independista que convocó el evento este año 2014 en Iruñea. ¿Cómo ve el futuro para la tarea de crear esa amplia red para la independencia del País Vasco y que carácter tendrá ese estado?

– Aberri Eguna fue uno de los más potentes de los últimos años y muestra que los vascos quieren crear su propio futuro pero en libertad. En ese sentido la Aberri Eguna es el termómetro del movimiento independista vasco y pensamos que este año el termómetro ha dado muy buenos resultados. Estamos viviendo en tiempos muy importantes en Euskal Herria. Faltaba una Aberri Eguna de la altura de los tiempos y estuvo a la altura de los tiempos, dice y se ríe de satisfacción.


TxuTxi Arriznabarreta, vocero de la Red Independista.
 
Conocimiento mínimo del País Vasco
La Red Independista es una red al lado de los partidos políticos vascos. Toda persona que quiere trabajar para un estado vasco en el futuro puede integrarla. TxuTxi sostiene que la independencia será moderna y progresista según el Siglo XXI y responder a la variedad de la sociedad vasca.

Dice que la palabra “democracia” constantemente es maltratada, que la democracia de la sociedad es una búsqueda permanente. Por que en el País Vasco los factores objetivos se han madurado para crear un estado vasco moderno con una democracia avanzada.

La inmensa mayoría de los pueblos afuera de las fronteras del estado español, pero también adentro el estado, tiene un conocimiento del País Vasco que es mínimo. Y con la ignorancia crecen los prejuicios. La imagen de la cual hemos sido bombardeados en los últimos 50 años es la de la ETA y atentados de carrobombas. La misma descomunal mayoría de los medios de comunicación y sus publicaciones sobre el País Vasco generaliza y manipula la lucha vasca por un estado independiente, dice TxuTxi Arriznabarreta.

La estrategia de la Transición
– La Magna Carta en su momento de transición (1978, y después de la muerte de Franco en noviembre de 1975) ha puesto por un estado de autonomías. Fue una especie de autonomías obligatorias para todo el mundo a regiones del estado español que no tenían una voluntad autonómica. Pero los obligaba con un planteamiento “Café para todos”, para de alguna forma marcar con el mismo rasero a todo el mundo. Hay algunas regiones que les da más autonomía que otras como Cataluña y el País Vasco. Incluso País Vasco se divide territorialmente en dos por estrategia política; por un lado las tres provincias en el País Vasco Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y por el otro lado la Comunidad Foral de Navarra. Con eso se pretende cortar, pensaban, de raíz toda pretensión independista sobre todo en Cataluña, Euskal Herria y en Galicia.

– La Transición, como era lógica, ha sido un fracaso, sobre todo en las tres regiones mencionadas. Estamos en esa crisis de transición y lo que se requiere es una revisión de un nuevo planteamiento. En el País Vasco y Cataluña hay una fuerza muy importante en donde una gran parte de la población esta planteando que hay que ir a otro estatus político. Pero no vale el estatus anterior con ciertos parches. El nuevo estatus que se plantea es estados independientes dentro de Europa, de ser de alguna forma en el mundo. Eso no es una ruptura con los pueblos de España. Es al revés. Y pienso que el espacio de la Península Ibérica tiene intereses geopolíticos y económicos con los que hay que seguir colaborando. Pero estamos en una situación en donde el estado español cierra totalmente todo tipo de reconocimiento a decidir. Eso no pasó en el caso de Escocia donde Reino Unido, con una plática ejemplar, decía que “Escocia decidía” y se aceptaba las reglas del juego.


 
De 50 a 200 estados en el mundo
Dice que hay un chauvinismo y centralismo impresionante, no solo del estado español sino también del estado francés y se ríe cuando dice que “se aprenden todas las alarmas rojas cuando se hablan de nuevos estados”.

– Dicen que “eso es del Siglo XVIIII, es que ir por atrás”. Pero resulta a lo largo del Siglo XX hemos pasado por 50 estados al principio del siglo a 200 a finales del siglo y 70 estados después de la segunda guerra mundial. Esta sucediendo todo lo contrario lo que predican. Los grandes estados e imperios sí apoyan la creación de nuevos estados cuando les interesan, cuando van bien por sus bienes intereses propios. Pero hay una oportunidad para hacer algo nuevo.

La diversidad nacional
TxuTxi subraya que el País Vasco es un estado con más diversidad que cualquier estado europeo, quizás con excepción de Luxemburgo, que por cierto es un estado especial para todos los ´ricachones´ europeos que se escapan de las autoridades de impuesto en sus países. El tenista sueco Björn Borg era uno de ellos.

Pero en el País Vasco, la inmigración española de mano de obra trabajadora barata desde la década de los 50 era muy grande, por lo cual se calcula que la mitad de la población vasca en realidad es española o que tiene sus raíces de otras regiones del estado español. Otra cosa es que los que nacieron de padres inmigrantes españoles se sienten como vascos. Muchos de dirigentes populares, de la Izquierda Abertzale o de la misma ETA tienen descendencia española.

“Un País Vasco sin pobres”
En la lucha contra la dictadura de Franco, nadie se hacía diferencia si era vasco o español. Era toda una lucha en común. TxuTxi se refiere que en el trabajo de la creación de un estado vasco, debería haber la misma amplitud.


Un obrero del ayuntamiento de Bilbao.
 
– El estado español o el francés jamás han respetado esa diversidad del futuro. Nosotros necesitamos construir ese estado vasco sobre esa diversidad. En esa diversidad esta el identitario que es muy plural. Hay personas de muchos lugares del mundo, e incluso personas nacidas aquí se sienten solamente y únicamente vascas, otras vascas españolas o francesas y luego la enorme lista de países representados en personas.

Ese futuro vasco, hay que construirlo desde esa pluralidad identitaria, consigues la cultura y lingüística y luego, por supuesto, la otra forma de respetar la diversidad esta el plano económico y social. Por que esa diversidad y los elementos sociales y políticos están totalmente relacionados. Entonces será un futuro para todas y todos. El País Vasco, con la capacidad de generación de riqueza que tiene en este momento, con los planteamientos así, sería un País Vasco sin pobres. Eso tenemos en nuestras manos. De crear un País Vasco sin pobres debe ser un objetivo.

En la Red Independista hay personas que al mismo tiempo son miembros del partido PNV aunque, como dice TxuTxi, la dirección tiene una posición ambigua en relación a la Red, debido por las presiones de los sectores del poder económico en el País Vasco. No es la primera vez que se expresa esa ambigüedad lo que ha llevado el PNV de apoyarse en otras épocas al Partido Popular y en otras al Partido Socialista español en vez de buscar la alianza con la Izquierda Abertzale. La filosofía de la oligarquía vasca es “mejor que mandan en Madrid”, creyendo que el mercado se hace mejor desde allá. Pero la red, dice TxuTxi, no se involucra en los debates internos de los partidos.

ETA es consecuencia del conflicto político
¿Qué lectura hace TxuTxi y la Red Independista sobre los pasos que ha tomado la organización política-militar vasca ETA de declarar un cese al fuego indefinido y al mismo tiempo, ante la Comisión Internacional de Verificación, de entregar una parte de sus armamentos a la comisión?

– Aquí estamos en un conflicto político largo. ETA lleva 50 años (del 1958) actuando. Algunos resumen el conflicto vasco de 50 años de lucha armada de ETA. ¡Eso no es así! La lucha armada es una consecuencia del conflicto político. Venimos de un estado vasco de mil años, que es el Reino de Navarra. En su momento fue uno de los reinos muy importantes adentro de Europa y fue un estado de su tiempo. Los estatus de su tiempo era el estatus máximo. Tenía una territorial amplia con la euskera como lengua. Con los reinos de Castilla y de los otros reinos de la Península comienza a destruir el reino de Navarra en forma violenta mediante las guerras. En 1512 acaba por desaparecer el estado vasco, cuenta TxuTxi.

Desde ese momento, agrega, hay una lucha política permanente de recuperar ese estatus borrado por las guerras que ya convertido en el nuevo estatus que es el Estado. De eso viene en diferentes épocas otras guerras, revoluciones, guerras carlistas, y así llegamos al Siglo XX.

– En el franquismo hay una política totalmente enmudecida. Impone otra lengua. Se prohíbe el euskera. Pero también hay un brutal trabajo de “españolización” de la población y luego una represión fuertísima para meter miedo adentro lo que era la guerra. En esa situación surge la lucha armada de la ETA como respuesta al estado.

Intergantes de la ETA entregan armas y explosivos a representantes de la Comisión de Verificación
Internacional para facilitar y estimular el proceso de paz iniciado unilateralmente por la organización
política-militar. Pero Madrid cierra todas las puertas.


 
“Superación de la confrontación de la lucha armada”
Dice el líder independista que la “Transición” (después la muerte de Franco) tampoco respondió a los deseos y las ilusiones del País Vasco. Por lo tanto, esa lucha armada siguió actuando.

– A partir de ahí, podemos tener análisis políticos, por que una cosa son los análisis morales y otra cosa son los análisis políticos. Hay opiniones muy diversas, un abanico amplio del papel de la lucha armada de la ETA en el proceso. Habrá análisis que gracias a lucha armada se han mantenido y haber frenado el proceso de integración del País Vasco en España y en Francia. Se han mantenido viva el planteamiento de la llama del independentismo vasco. Por el otro lado habrá otros sectores dicen que se ha retrasado en el tiempo el desarrollo un independentismo más fuerte, que ha sido negativo con la estrategia independista.

– Nosotros como Red no vamos a entrar en esos análisis particulares. La realidad, hasta estos momentos, es que se dan unas condiciones nuevas para pasar a otro escenario. ETA hace una reflexión y unilateralmente deja la lucha armada. Después de eso esta el proceso del desarme. Pero el estado lo esta boicoteando por que no quiere que desaparezca formalmente ETA, aunque dice lo contrario, por que sigue valiendo la existencia de la ETA para de alguna forma legitimar su razón en los temas claves de democracia. Estamos en ese punto de la superación de la confrontación de la lucha armada, no de los temas del conflicto político por que siguen ahí.

Cadena humana de 123 Km.
Como en Cataluña, los vascos hicieron una cadena humana inmensa de más de 123 kilómetros, desde Iruñea (Pamplona) hasta Durango, cerca de la costa atlántica. La exigencia es la misma como la de los catalanes y gallegos; el derecho a decidir sobre el futuro.

Más de 150.000 vascos hicieron una cadena humana que fue organizada por el movimiento Gure Esku Dago (“Está en nuestras manos”). En su mensaje final, los organizadores remarcaron que “a este pueblo le ha llegado el momento de escribir las palabras ‘futuro’, ‘juntos’ y ‘decidir’.”

 
 
En dentro de diez años, ¿qué habrá pasado con la lucha independista?
– Yo creo que en los próximos años, por mucho que el estado español se cierre en el tema de paz, la normalización y la superación del conflicto armado va a tener que dar pasos por que la sociedad no va a permitir (que el estado siga negando dar pasos).

– Yo creo que habrá otro tipo de ofertas como federalistas, un trato especial a Cataluña y el País Vasco, no van a tener más remedios. Pero va a llegar tarde. Si Cataluña llega a hacer una oferta federalista hace dos años, hubiera posiblemente llegaran en tiempo. Arturo Mas, (el presidente del gobierno autónoma de Cataluña, la Generalidad) ni su partido o ciertos sectores económicos no hubieran hecho lo que han hecho. Van a llegar por que son muy torpes. Son esclavos de su pasado imperialista con lo cual le da en la política siempre una prepotencia, un desprecio a los demás, una mano militarista y siempre están con la sable en la mano. Y hoy en día cuando yo suelo decir (la gente) “si vamos a esto con la Cataluña y planteemos un referendo, ¡coño, nos sacan los tanques”!

– Pero si veo los tanques por las calles de Bilbao, Donostia (San Sebastian) o Iruñea estamos a la víspera de la Independencia. Mueven la sable pero saben que hoy no pueden dar un golpe en Europa. Por eso soy optimista, y lo he sido toda mi vida de casi 60 años por que el optimismo y el humor no los puedes perder. Es gasolina para seguir luchando. ¡El pulso esta en decidir!

domingo, 22 de julio de 2012

Reportaje (5) del Euskal Herria / País Vaco: El riesgo de ser internacionalista y vasco


Walter Wendel, coordinador por Askapena.
 

El riesgo de ser internacionalista y vasco

Reportaje a Walter Wendel, coordinador de Askapena


Por Dick Emanuelsson

Trascripción: Ingrid Storgen

BILBAO / MARZO 2012 / Terminando una multitudinaria manifestación de trabajadores del comercio en alianza con pequeños comerciantes, protestando contra la decisión del ayuntamiento de permitir que las grandes cadenas del comercio puedan abrir sus portones del domingo, entrevistamos a WALTER WENDEL, alemán-vasco que preside Askapena.
Es una organización vasca e internacionalista que trabaja y actúa como un puente entre la lucha de los pueblos y la construcción de un estado vasco libre e independiente.
Y como tal ha enfrentado con toda índole de represión por parte del estado español, no ilegalizándola pero persiguiendo sus diferentes voceros y coordinadores, como el caso de Walter, acusándolos de estar al servicio al “Brazo internacional de la ETA”.
Con Walter conversamos sobre el panorama vasco.
Dick Emanuelsson (DE): Para uno que viene de afuera es altamente interesante ver estas movilizaciones del pueblo vasco en lucha por sus derechos. Y es además, un gusto para mí volver a encontrarte, Walter. La última vez que nos vimos fue en septiembre de 2002 en la capital de Colombia cuando llegaste allí como vocero de la organización Askapena, un movimiento de solidaridad internacional, principalmente con América Latina, así como con movimientos europeos en lucha: palestinos, turcos, kurdos. Cuéntanos, Walter, ¿Askapena, cuándo fue fundado y cuáles fueron los principios de trabajo que tenían en sus orígenes y los que tienen hoy día?
WW: Askapena es una organización de solidaridad internacionalista, surgida en base a la revolución nicaragüense, poco antes del triunfo sandinista, en el ’79. Surgió como tantas otras organizaciones internacionalistas de apoyo a esa revolución y de allí se fue desarrollando. En principio hubo un primer momento clave, sobre el ’86 que es cuando hubo una partición de los comités de solidaridad con la revolución sandinista, cuando otros compañeros y compañeras siguieron trabajando la solidaridad internacionalista pero no con una perspectiva nacional vasca, mientras que otros compañeros insistíamos en buscar la coherencia máxima entre la solidaridad, no sólo con Nicaragua sino además con otros países: Cuba, Guatemala, El Salvador, México, en lo que se difiere del propio problema nacional. 
– El país vasco, Euskal Herria, es un país muy pequeño, pero está en Europa, evidentemente tenemos una sociedad europea, modelo de desarrollo europeo, modo de vida también europeo con todo lo que tiene eso, principalmente de malo, vamos a decir. Eso sí, tenemos que reconocer que no pasamos hambre, pero sí, hay un euro centrismo visible. Necesitábamos, para ir desarrollando y profundizando en el internacionalismo esa coherencia con el propio proyecto nacional.
– Euskal Herria tiene un proyecto de liberación nacional, principalmente porque está gobernada por dos estados. En el norte, tres provincias vascas están gobernadas por la república de Francia y las cuatro del sur están gobernadas por el gobierno español.
– Esto produce la lucha que tenemos hace más de 500 años contra la opresión de estos dos estados; primero reinos, luego estados, ahora que vuelve a ser reino, por lo tanto tenemos esos puntos de encuentros con tantos y tantos pueblos, incluso estados que tienen que liberarse del imperialismo. En nuestro caso lo llamamos sub imperialismo, por ser español y francés pero que funcionan de la misma manera. Así fue como planteamos la necesidad de hacer solidaridad internacionalista no ya desde un grupo, comité, asociación, ONG, sino desde un proyecto nacional de liberación socialista, independentista.
DE: ¿Hay una relación entre el movimiento de liberación nacional del país vasco con otros movimientos internacionalistas en otros continentes también?
WW: – Partimos de la concepción que establece que no se puede ser realmente internacionalista si no se es en principio, nacionalista. El intentar negar el nacionalismo es un problema que tiene gran parte de la izquierda europea. Esa negación a interpretar el nacionalismo es lo que te impide ser realmente internacionalista. Tú puedes hacer solidaridad con otros pueblos, pero siempre será desde un estado nacionalista opresor, si uno niega su propia liberación y más desde una sociedad llamada desarrollada económicamente, esto es mucho más difícil de lo que suponemos. Porque es fácil confundir el internacionalismo con la caridad que es lo que ha pasado con los movimientos de oenegeización en el mundo a partir del ’92, subraya Wendel.
DE: Justamente, el Askapena se ha mantenido fiel a sus principios por lo cual había muchos comités de solidaridad europeos con la lucha de los pueblos oprimidos en Asia, África, América Latina, que hacían sus trabajos desde oficinas privadas con aire acondicionado, comodidades, totalmente alejados de la realidad de las pulgas y los piojos donde están dándose los problemas, en los barrios populares, para decirlo en forma cruel.
WW: ­– Claro, por eso nosotros estamos obligados a mantener nuestra postura porque venimos también de una lucha de liberación, distinta a la de otros países, pero teniendo claro que el enemigo es exactamente el mismo. Justamente, esta mañana vimos como las grandes multinacionales de las grandes superficies comerciales transnacionales internacionales, y en otros casos serán las transnacionales de capital vasco como el Banco Bilbao Vizcaya, como Endesa, Iberdrola, ahí tenemos mucha responsabilidad desde lo que somos como sociedad capitalista desarrollada y eso es lo que tenemos que desarrollar y cambiar.
– Si no hay forma de cambiar el propio modelo de desarrollo y la propia política, como hablaremos de internacionalismo, porque como grupo de personas muy solidarias, eso está muy bien, es muy respetable, pero tenemos que básicamente cambiar hacia otro mundo no solo posible sino imprescindible. Ese mundo solidario exige que nos ocupemos de nuestra responsabilidad.
– Tenemos que hacernos cargo de esta realidad, de como desarrollar la propia sociedad partiendo desde la base de la propia liberación.
DE: Tomamos el ejemplo de la revolución sandinista del ’79, había también contingentes internacionales de luchadores en apoyo a esa pelea, luchando con fusil en mano para derrocar la dictadura somocista. Hubo allí chilenos, argentinos, uruguayos peleando al lado del pueblo nicaragüense ¿había también vascos en esa pelea?
WW: – Si, bueno, hay gente creída en Nicaragua como en El Salvador y otros lugares que han partido desde aquí a hacer el internacionalismo allá, lo cual es importante y son un ejemplo que honramos y recordamos, homenajeamos, pero a pesar de ello seguimos pensando que el verdadero internacionalismo se hace desde el propio pueblo. Pensemos, si ese pueblo no tiene estado tendrá que formarlo primero.
DE: Esto que dices me hace recordar cuando partió la consigna en 1936 en Suecia, para España; “La lucha del pueblo español es también la lucha nuestra”. Desde allá vinieron casi 700 suecos y con el fusil en mano defendieron a la República española, contra el golpe de estado de Franco y la invasión de las tropas alemanas, italianas, de apoyo al fascismo español.
WW: – Eso se dio en la época del internacionalismo que por un lado luchaba y se comprometía mucho más de lo que se llama hoy la solidaridad internacional. También tenían más claro cual era el verdadero enemigo contra el que había que luchar. Hoy es totalmente diferente, más complicado, pero el compromiso y la lucha sigue de todos modos igual.
DE: El año pasado has sido encarcelado, perseguido, como vocero de Askapena para América Latina y sufriste seguimientos. Cuéntanos como está el caso ante el estado español.
WW: Seguimiento hemos tenido como militantes de esta organización en muchos sitios, nunca sabemos si es el propio estado el que viene siguiéndonos o proviene de las embajadas españolas en los diferentes países. O es directamente ejercido desde los propios países.
– Tuvimos seguimiento y manipulación mediática tratándonos como terroristas, embajadores de la organización armada, con todos estos epítetos intentando relacionarnos en tráfico de armas, lo típico que hacen en estos casos.
Walter Wendelin ante los medios de comunicación en Venezuela.

– Creen que la opinión pública está asentada como para considerar a una persona por lo que dicen lo que ellos mismos han filtrado a los medios de comunicación y así paralizar, evitar, demorar, intentas que se trabaje el internacionalismo desde el proyecto nacional y nacionalista.
DE: ¿Las embajadas (españolas) en el exterior también tienen como tiene el gobierno colombiano, su red de sapos que informan sobre cualquier actividad que tenga que ver con el País Vasco?
WW: Si, evidentemente ellos están siguiendo absolutamente todo lo que pueden, tanto a las personas que viajamos con fin solidario así como están haciendo seguimiento a las personas que han tenido que huir de la tortura, persecuciones, señalización. Para ser detenidos por cualquier cosa basta que el estado diga que uno es un terrorista y sabemos que se adjudica esa terminología con finalidad política, tratando de evitar que nadie diga la verdad sobre lo que está ocurriendo aquí. Así como tampoco podemos traer aquí la realidad que está ocurriendo en otros países, porque eso podría cambiar la percepción, la idea que tiene la sociedad sobre que es lo que hay que hacer o como hay que gobernar aquí.
– Entonces tratan de evitar toda comunicación por intereses políticos, podríamos denominarlos razones de estado, o por intereses en esa llamada democracia española.
DE: Y la derecha, digamos en países como Argentina, Colombia, cuando llega un luchador vasco es tildado como “terrorista de la ETA” y hasta la izquierda ante ese bombardeo mediático se queda un poco como paralizada.
WW: – Normalmente tenemos problemas con la derecha que sale a defender los suyo así como la izquierda que no comprende la diferencia entre la lucha por la liberación nacional y lo que se llama hoy terrorismo.
– Porque antes había una diferenciación grande entre terrorismo y liberación, lucha política, que puede ser acertada o no, que puede ser violenta o no violenta, de una forma o de otra, legítima o no legítima, y hasta podríamos decir criminal. Antes era terrorismo de estado, hoy parece que lo que existe es lo contrario.
– La izquierda, con sus excepciones que también la hay, en cuanto a la formación ideológica, pero tiene mucho miedo y se ha vuelto muy pragmática y cree o confunde el trabajo en los resquicios del poder con el colaboracionismo muy cómodo, manteniendo 4 o 5 símbolos, como mucho , aunque algunos hasta están quitando la simbología.

Brigadistas de Askapena apoyando a Iniciativa Internacionalista.
DE: Comparando la lucha de las décadas ’70, ’80 con las de ahora, en 2012, aunque hubo avances en América Latina, hay varios países que han impuesto legislaciones antiterroristas donde se reduce el debate, casi como una variante moderna de la Seguridad Nacional del Pentágono, en la década del ’60 que se centraba en la visión del enemigo interno. Se reduce así el espacio democrático. Tenemos también en el continente europeo, panorama muy oscuro, donde la izquierda europea en muchos espacios ha reducido su peso ¿Es difícil trabajar en ese ámbito?
Indígenas bolivianas apoyando el clamor por Libertad a los presos políticos vascos.

WW: – Evidentemente es así, el enemigo está siendo cada día mas implacable porque hay que reconocer que está cada día más débil y se convierte en el monstruo que está dando sus coletazos. Si analizamos bien la crisis de la que estamos hablando hoy en cualquier rincón del mundo, debemos tener claro que el capital, el imperialismo, la democracia occidental, el poderío ya no es tan hegemónico, está perdiendo espacio y está atacando más débil. El ejemplo está en la debilidad del estado español que trata de mantener una posición, dentro de los estados del mundo, que no le corresponde, económicamente, intelectualmente, artísticamente, territorialmente, sociológicamente ni de ninguna manera.
– En otros estados también ocurre que quieren mantener los poderes fácticos y la herramienta que tienen es la democracia formal. Pero eso funciona cuando el estado está fuerte, cuando el pueblo no se levanta, cuando está resignado, quieto, pero cuando llega la crisis la gente empieza a moverse y entonces el estado como tal pierde su propia fuerza y poderío, pues acaba siendo lo que siempre ha sido en el fondo, criminal, atacando más fuerte.
Patxi López, "Lehendakaries", presidente
de la comunidad autónoma vasca
.
DE: Esta mañana he visto un debate del pueblo vasco donde el comisionado por el tema de la convivencia.
WW: – Lehendakaries el presidente de la comunidad autónoma vasca, compuesta por 3 provincias que tienen el estatus de comunidad autónoma, aunque eso no quiera decir que es realmente autónoma.
DE: En todo caso en el informe que dio al parlamento vasco es que aquí podemos tener es una ponencia, pero no dice nada de una comisión de verdad donde se destaquen los 30 ó 40 años de conflicto social y armado en el pueblo vasco. Y se nota que tienen temor que la izquierda vasca tenga un espacio, un lugar donde plantear estos años de conflicto. Yo, en estas semanas acá pude comprobar que la izquierda vasca tiene un tremendo peso, mucha simpatía entre la gente, como vimos en las elecciones pasadas donde el movimiento popular se unió.
WW: – La cosa es sencilla; si pasáramos de una democracia formal a una democracia real, todo el conflicto se soluciona rápidamente. Aunque seguiría siendo difícil porque al insistir en el conflicto desde hace tanto tiempo, al pretender ganar y ser los conquistadores victoriosos del territorio vasco, han creado muchísimo sufrimiento.
– Claramente lo ha dicho el señor López en su interlocución parlamentaria, no existe más verdad que una, la suya, por lo tanto, todavía están muy lejos de un reconocimiento de como se soluciona entre humanos, de forma ética, cualquier conflicto como realmente hay acá.
– No aceptan siquiera que existan víctimas generadas por las fuerzas públicas sino que a eso se los llama pequeños errores de alguna persona, niegan gran parte de la historia y la verdad
DE: ¿Y Batasuna debe tener espacio allí?
WW: – No es que deba tenerlo, sino es que simplemente tiene.
DE: ¿Habría una convivencia real?
WW: – No estamos hablando de Batasuna como partido que ha sido ilegalizado y no existe como tal, pero uno no puede hacer desaparecer así nomás a las personas. Ellos tienen el poder pero las personas seguimos viviendo hasta que nos metan directamente a la cárcel. Pero eso sería meter en la cárcel la convicción de 300 mil personas. En un pueblo pequeño como éste sería mandar a la cárcel a una de cada 10 personas. 

– Quieren legalizar sus delitos ilegalizando a las personas, para influenciar ad hoc a la sociedad y a sus instituciones. Desde el movimiento de la Izquierda Abertzale, tenemos muy claro que aquí nadie va a hacer nada si no tenemos el visto bueno de la mayoría de la sociedad. Esa es la democracia simple y llana y a eso nos comprometimos y luchamos por ello. Por eso nos meten a la cárcel, nos reprimen hasta administrativa, judicialmente. Administrativamente creando esa leyes ad hoc, que es un absurdo para lo que pueda significar la palabra derecho.
DE: Hay que mencionar el hecho de que España es el país que tiene más fosas comunes del mundo, víctimas de la guerra implantada por el franquismo y el fascismo italiano-alemán. Vemos aquí que ese es el temor que tienen para conformar esta comisión de verdad aquí en el país vasco.
WW: – Tienen muchísimo temor. Ahí cabe resaltar lo siguiente. Ahí hay que resaltar la llamada guerra civil que no fue guerra civil sino golpe del estado del ejército español contra el pueblo que evidentemente tuvo que armarse y también el pos guerra. Los 40 años de franquismo podemos incluirlo en esa fase que realmente hubo una masacre en el ámbito de la izquierda y las organizaciones nacionalistas de Galicia, Cataluña, Andalucía, País Vasco.
– Nadie quiere sacar eso a la luz. Es más, el acuerdo a finales del 70 con lo que ellos llaman transición y no lo fue sino que fue una traición democrática de aquellos dirigentes de izquierda que quedaron. Hay que romper de alguna forma una rama dejando muy claro una cuestión, la debilidad, la características de la izquierda tan nefasta viene de la eliminación sistemática de la izquierda.
– Al final del franquismo no se ha recuperado, estaba allí Felipe González y fue de los que llevo a cabo esa traición. Los propios españoles y la izquierda necesitan una verdadera transición.
DE: Hay que recordar que todos los jueces fueron asesinados por el aparato franquista. Las fuerzas armadas, militares, policiales, quedaron intactas muy poco se depuró de esas instituciones.
WW: – No fue depurado absolutamente nada. No digamos poco sino directamente nada. Es más, con otros nombres seguimos teniendo los mismos tribunales, los mismos jueces, las mismas familias ideológicas. Uno de ellos por haber querido ser la gran estrella se conoce como ex magistrado ahora, Baltasar Garzón. No hay que darle demasiada importancia a este señor, pero tampoco dejar de ver que es un instrumento del ejecutivo español. Y no digo del ejecutivo del PP o del PSOE, hablo de otro ejecutivo que está por encima de ellos para evitar lo que es un principio básico de la democracia, la independencia judicial.

Contra la persecucción de Askapena.
– Convirtieron la justicia en un instrumento de este ejecutivo de poder fáctico español que sigue en última instancia funcionando tanto desde el ejército español, como desde el rey que es el máximo regente del ejército.
– Hay una cosa muy clara, el artículo VI de la constitución española dice que el ejército es el garante de la España unida por encima, esto no lo dice pero lo deja claro, de cualquier decisión tomada por cualquier gobierno democráticamente elegido y por encima de la sociedad española.
– Eso se mantiene, constitucionalmente y legalmente, pero sigue siendo un estado golpista. Eso lo hemos visto el 23 de febrero del ’81 donde hubo una reafirmación de este punto en el parlamento, cuando hubo un golpe de estado, dicen algunos que fallido, pero no lo fue en absoluto ya que se pretendió restaurar aquello de que el ejército es en ultima instancia el que tiene el mando sobre cualquier decisión que les afecta. Algo similar a lo que ha pasado en Honduras, golpe de estado que no parece militar pero que lo es y eso lo sabemos bien.
DE: ¿El aparato militar es el punto clave del estado español?
WW: – Exactamente, vamos a ver como puede continuar dentro de un mundo y desde un modelo que creemos que está en crisis y partiendo de esta realidad debemos prepararnos en ese sentido.
Dice Walter y sonríe como un auténtico Papa Noel.
Pero el estado español no lo ve así. Pero se ríe y parece totalmente calmado y tranquilo antes las acusaciones absurdas que puede llevarlo a 8-12 años de cárcel, solo por ser internacionalista y luchar por un estado vasco independiente.

-------------------

Éste fue el último reportaje de Euskal Herria realizado por el reportero Dick Emanuelsson. Los anteriores se pueden ver y leer abajo:

VIDEOS, reportaje de Euskal Herria, País Vasco en el mes de marzo, 2012:
1) Exclusiva entrevista a Joseba Álvarez, dirigente de de Batasuna de Euskal Herria:
Vimeo (mejor calidad): https://vimeo.com/41183934, YouTube: http://youtu.be/AJ79EfGH24k
2) Igor Urrutikoetxea, Secretario General de la Unión Internacional de Sindicatos del Metal y la Minería, miembro del Comité Ejecutivo de la central sindical vasca, LAB, Langile Abertzaleen Batzordeak

3) GRAN MOVILIZACION DE LOS SINDICATOS VASCOS. Los trabajadores vascos pelean por preservar su descanso dominical. Entrevista a la líder sindical del sector de comercio en el País Vasco Ziortza Ameztoi, LAB-comercio: https://vimeo.com/39356608

4) LOS PRESOS POLÍTICOS:
A) IKER IPARRAGUIRRE GALARRAGA, Preso Político condenado en Francia a cuatro años y medio por ser miembro de ETA
B) MANU UGARTEMENDIA, Preso Político condenado en Francia a seis años por ser miembro de ETA y cuatro años en el estado español
C) IRATXE URITXAR, abogada del Observatorio Vasco de los DERECHOS HUMANOS que defiende los presos políticos. Vimeo: http://vimeo.com/41894628, YouTube: http://youtu.be/qHfqLSFszW0 AUDIO:  https://www.box.com/s/3981d31a3b3848062f26
D) ASIER ALTUNA EPELDE, ex preso político y secretario por asuntos de América Latina de Izquierda Abertzale (patriota): Vimeo (mejor calidad)https://vimeo.com/42049930 
YouTube: http://youtu.be/kmfq8zb0viw, AUDIO: https://www.box.com/s/dd3c29836e6756cc38dc